Cestovní pojištění: Pojistná událost

Pojistnou událostí rozumíme situaci, která odpoví podmínkám uvedeným v pojistné smlouvě. Musí být splněné všechny podmínky, které rovněž upravuje pojistná smlouva.

Pokud jde o onemocnění či úraz, je nejlepší kontaktovat asistenční službu. Telefonní číslo je uvedené na kartičce pojištění. Asistenční služba vám poradí, na koho se obrátit.

V zahraničí to většinou funguje tak, že ošetření u lékaře zaplatit musíte, proto vždy mějte nějaké rezervní peníze. Všechny doklady o zaplacení si však schováváte a po příjezdu je odešlete pojišťovně, která vám je proplatí. Stane-li se dopravní nehoda, musíte předložit pojišťovně i doklady od policie. Máte-li v zahraničí jakékoliv pochybnosti, vždy raději nejdříve zavolejte asistenční službu.

V případě, že jste pojištění proti škodám na vašem majetku a nastane-li taková událost, musíte ihned kontaktovat policii, která s vámi sepíše protokol. Ten si vyžádejte. Je v něm seznam odcizených či poškozených věcí. Poškozené věci vyfotografujte.

Pokud způsobíte nějakou škodu a máte pojištění odpovědnosti za škodu, sdělte, že jste proti této události pojištění. Rozhodně nic nepodepisujte, neplaťte, ani zatím svou odpovědnost neuznávejte. Vhodné je škodu zdokumentovat.

Pojistné události je možné hlásit i online. Najdete si druh sjednaného pojištění a zde jen vyplníte příslušný formulář. Formulář bude odeslán pojišťovně i vám. Vy ho jen podepíšete, přiložíte příslušné doklady a odešlete na adresu pojišťovny.

Comments are closed.