Dopravní nehoda v cizině

O dopravní nehodě v cizině

I v zahraničí se můžete stát účastníkem dopravní nehody. Jak se v takových situacích zachovat?

V případě autonehody zabezpečte místo nehody, zjistěte zranění a v případě, že je někdo zraněn, přivolejte záchrannou službu.

V zahraničí vždy volejte policii či dálniční policii. Máte-li problémy s nepojízdným vozidlem, zavolejte také asistenční službu své pojišťovny. Nevyhledávejte služby tamější odtahovky. Mohlo by se vám to nepříjemně prodražit.

Postup při automobilové nehodě

Při každé automobilové nehodě v cizině je nutné vyplnit Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento dokument musí podepsat všichni účastníci nehody. Pokud něčemu v dokumentu nerozumíte, vyplňte do něj vlastní vyjádření v češtině. Událost hned oznamte pojistiteli (AXA , Česká pojišťovna, Kooperativa…). Pomůže také, když si opatříte plánek nehody a místo si vyfotografujete.

Jste-li poškozeným, vyžadujte od viníka předložení dokladu a poznamenejte si jeho jméno, příjmení, bydliště, registrační značku, mezinárodní rozeznávací značku, název a sídlo pojistitele viníka + jeho číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost. Jste-li viníkem nehody, stejné informace sdělte druhému řidiči.

Nahlášení automobilové nehody

Jste-li poškozeným při dopravní nehodě, máte právo hlásit a nárokovat odškodnění.

Oslovte tedy zahraničního pojistitele, případně Radu kanceláří. Kontaktní údaje jsou na zelené kartě.

Oslovit můžete i Českou kancelář pojistitelů. To udělejte v případě, že vám škodu způsobilo vozidlo zaregistrované mimo státy Evropského hospodářského prostoru. Sem patří státy nespadající do EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Na Českou kancelář pojistitelů se také obracejte v případě, že nedošlo k identifikaci zahraničního pojistitele či pokud máte další nejasnosti či pochybnosti.

Comments are closed.