Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se doporučuje každému, kdo cestuje do zahraničí, ať už za účelem rekreace, pracovní cesty či sportu. Jedete-li s cestovní kanceláří, mnohdy vás pojistí automaticky. V tom případě se zajímejte, na co všechno jste pojištění, a zda pojištění pokrývá vše, co se chystáte v zahraničí podnikat.

Mnozí lidé se uklidňují tím, že teď, když jsme v Evropské unii, tak nemusíme mít cestovní pojištění a stačí nám naše kartička pojištění, kterou máme všichni. To se však pojí s mnoha nevýhodami, např. vysoká spoluúčast, možnost využít jen státních zdravotních zařízení, nemáte nárok na převoz do ČR atd.

Cestovní pojištění zahrnuje především úhradu léčebných výloh, ale můžete si ho rozšířit na další pojištění. Konkrétní rozsah služeb závisí na každé pojišťovně. U pojišťoven si také můžete sjednat různé limity plnění.

Pojistit se můžete, na jak dlouho chcete v rozmezí jednoho dne až jednoho roku.

Cestovní pojištění můžete také získat k platební kartě. Výhodou je jeho nižší cena. Dobře si však pročtěte podmínky a pojistné limity.

Při sjednávání pojištění je nutné uvést, kam cestujete. Ovlivňuje to výši pojistného. Obecně ale rozlišujeme dvě možnosti pojištění – v rámci Evropy a celého světa. U některých pojišťoven se setkáte ještě s vyčleňováním USA.

Existují také rizikové oblasti, do kterých když cestujete, tak vás pojišťovny odmítnou pojistit. Riziko pojistné události je pro ně příliš velké.

Comments are closed.