Bezpečnost

Výběr cestovní kanceláře

Posted in Bezpečnost on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

Rozhodli jste se pro dovolenou v zahraničí a vybíráte si vhodnou cestovní kancelář, se kterou vyrazit? Vybírejte pečlivě, určitě chcete prožít bezproblémovou dovolenou. U mnohých cestovních kanceláří však můžete narazit.

Jaké nejčastější nedostatky mají české cestovní kanceláře? Mnohé nedodržují povinnosti informovat o všech podmínkách. Můžete se také setkat s nekalými obchodními praktikami, nepřijetím případné reklamace a porušením při poskytování domluvených služeb.

Při výběru konkrétní cestovní kanceláře si nejdříve prostudujte nabídky více poskytovatelů, porovnejte rozsah služeb, sledujte rizikové faktory vybraných zemí, seznamte se pečlivě se smluvními podmínkami atd. Nejlépe je vybírat takové cestovní kanceláře, se kterými máte vy nebo někdo ve vašem okolí zkušenosti. Pokud se obáváte, že přijdete o peníze, protože se ze závažných důvodů nebudete moci dovolené zúčastnit, zřiďte si pojištění storna zájezdu. Nabídne vám ho většina pojišťoven – AXA , Kooperativa, Generali…

Cestování autobusy a vlaky

Posted in Bezpečnost, Pojištění on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

Na delší vzdálenosti se cestování s malými dětmi autobusy či vlaky nedoporučuje, zvlášť když jedete s miminkem. Bývá problémem udržet ho v čistém prostředí a může mu také chybět čerstvý vzduch. Celkově jde o nepohodlný způsob cestování. Navíc nemůžete dělat kdykoliv přestávky na to, aby se dítě protáhlo, odpočalo si či proto, abyste ho mohli v klidu přebalit.

Dopravní nehoda v cizině

Posted in Bezpečnost on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

O dopravní nehodě v cizině

I v zahraničí se můžete stát účastníkem dopravní nehody. Jak se v takových situacích zachovat?

V případě autonehody zabezpečte místo nehody, zjistěte zranění a v případě, že je někdo zraněn, přivolejte záchrannou službu.

V zahraničí vždy volejte policii či dálniční policii. Máte-li problémy s nepojízdným vozidlem, zavolejte také asistenční službu své pojišťovny. Nevyhledávejte služby tamější odtahovky. Mohlo by se vám to nepříjemně prodražit.

Postup při automobilové nehodě

Při každé automobilové nehodě v cizině je nutné vyplnit Evropský záznam o dopravní nehodě. Tento dokument musí podepsat všichni účastníci nehody. Pokud něčemu v dokumentu nerozumíte, vyplňte do něj vlastní vyjádření v češtině. Událost hned oznamte pojistiteli (AXA , Česká pojišťovna, Kooperativa…). Pomůže také, když si opatříte plánek nehody a místo si vyfotografujete.

Jste-li poškozeným, vyžadujte od viníka předložení dokladu a poznamenejte si jeho jméno, příjmení, bydliště, registrační značku, mezinárodní rozeznávací značku, název a sídlo pojistitele viníka + jeho číslo pojistné smlouvy, číslo zelené karty a její časovou platnost. Jste-li viníkem nehody, stejné informace sdělte druhému řidiči.

Nahlášení automobilové nehody

Jste-li poškozeným při dopravní nehodě, máte právo hlásit a nárokovat odškodnění.

Oslovte tedy zahraničního pojistitele, případně Radu kanceláří. Kontaktní údaje jsou na zelené kartě.

Oslovit můžete i Českou kancelář pojistitelů. To udělejte v případě, že vám škodu způsobilo vozidlo zaregistrované mimo státy Evropského hospodářského prostoru. Sem patří státy nespadající do EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Na Českou kancelář pojistitelů se také obracejte v případě, že nedošlo k identifikaci zahraničního pojistitele či pokud máte další nejasnosti či pochybnosti.

Ztráta dokladů a peněz v zahraničí

Posted in Bezpečnost on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

Na dovolené více než jinde je třeba si dávat pozor na své doklady. Na druhou stranu nejsme neomylní a i v zahraničí může dojít ke ztrátě vašich dokladů či peněz. Víte, jak v takovém případě postupovat?

Ztráta občanského průkazu

Hned, co zjistíte ztrátu občanského průkazu, obraťte se na policii, která s vámi sepíše protokol. Také kontaktujte zastupitelský úřad, který vám vydá cestovní průkaz, abyste se bez problémů mohli vrátit domů. Občanský průkaz si pak vyřídíte až v České republice.

Ztráta cestovního pasu

I zde je nutné co nejdříve oznámit ztrátu cestovního pasu policii. Vyžádejte si sepsání protokolu. Poté kontaktujte místní zastupitelský úřad, který vám poradí, co máte dělat dál. Na cestu domů vám bude vystaven náhradní cestovní průkaz. Nejde však o cestovní pas.

Ztráta řidičského průkazu

Chystáte-li se do evropských zemí, většinou si vystačíte s českým řidičským průkazem. Ovšem je třeba počítat s tím, že některé autopůjčovny požadují mezinárodní řidičský průkaz. Bohužel náhradní řidičský průkaz v cizině není možné vystavit.

Ztráta peněz

Vhodné je nenosit všechny peníze u sebe, abyste se nedostali do situace, že ztratíte celý obnos, který u sebe máte. Pokud se vám to stane, můžete požádat o pomoc zastupitelský úřad ČR, který bude v místě vašeho pobytu. Bude vám půjčena alespoň taková částka, abyste se mohli vrátit zpět do České republiky. Jste-li držitelem embosované karty, můžete požádat svou banku o vydání náhradní hotovosti či náhradní platební karty. Počítejte však s tím, že tato služba je zpoplatněná.

Budete-li mít v rámci cestovního pojištění sjednanou asistenční službu, pojišťovna vám pomůže tyto případy vyřešit. Můžete se obrátit na různé pojišťovny, např. Českou pojišťovnu, Kooperativu, AXA atd.

Cestovní pojištění: Pojišťovny

Posted in Bezpečnost on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

A jakých pojišťoven si můžete sjednat cestovní pojištění? Jsou jimi Allianz pojišťovna, AXA pojišťovna, Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Evropská Cestovní Pojišťovna, Generali Pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Komerční pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Mondial Assistance International, Pojišťovna VZP, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna, VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna a Vitalitas pojišťovna.

Cestovní pojištění

Posted in Bezpečnost, Pojištění on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

Cestovní pojištění se doporučuje každému, kdo cestuje do zahraničí, ať už za účelem rekreace, pracovní cesty či sportu. Jedete-li s cestovní kanceláří, mnohdy vás pojistí automaticky. V tom případě se zajímejte, na co všechno jste pojištění, a zda pojištění pokrývá vše, co se chystáte v zahraničí podnikat.

Mnozí lidé se uklidňují tím, že teď, když jsme v Evropské unii, tak nemusíme mít cestovní pojištění a stačí nám naše kartička pojištění, kterou máme všichni. To se však pojí s mnoha nevýhodami, např. vysoká spoluúčast, možnost využít jen státních zdravotních zařízení, nemáte nárok na převoz do ČR atd.

Cestovní pojištění zahrnuje především úhradu léčebných výloh, ale můžete si ho rozšířit na další pojištění. Konkrétní rozsah služeb závisí na každé pojišťovně. U pojišťoven si také můžete sjednat různé limity plnění.

Pojistit se můžete, na jak dlouho chcete v rozmezí jednoho dne až jednoho roku.

Cestovní pojištění můžete také získat k platební kartě. Výhodou je jeho nižší cena. Dobře si však pročtěte podmínky a pojistné limity.

Při sjednávání pojištění je nutné uvést, kam cestujete. Ovlivňuje to výši pojistného. Obecně ale rozlišujeme dvě možnosti pojištění – v rámci Evropy a celého světa. U některých pojišťoven se setkáte ještě s vyčleňováním USA.

Existují také rizikové oblasti, do kterých když cestujete, tak vás pojišťovny odmítnou pojistit. Riziko pojistné události je pro ně příliš velké.

Obecně o cestování do zahraničí

Posted in Bezpečnost on Duben 4th, 2011 by admin – Be the first to comment

Chcete prožít klidnou a ničím nerušenou dovolenou? Zajistit vám to nemůže nikdo. Vždy se může stát něco nečekaného, co vám může dovolenou znepříjemnit. Dáme si však několik rad, které vám pomohou zajistit vaší bezpečnost a pohodlí.

Důležité je mí především cestovní pojištění. Oblíbené je především pojištění online. Jedete-li na dovolenou s cestovní kanceláří, vybírejte si podle referencí lidí ve vašem okolí. S větší pravděpodobností tak předejdete tomu, že si vyberete krachující společnost.

Pokud se chystáte cestovat do zahraničí na vlastní pěst, vše si předem zajistěte a ubezpečte se, že v této zemi vám nehrozí žádná rizika.

Jde-li o nějakou specifickou zemi, je vhodné nastudovat něco o mentalitě tamějších lidí. Pak se vám nestane, že sklidíte pohoršené pohledy, vstoupíte-li někam v tílku a sukni, když je běžné v této oblasti chodit zahalení.

Nezapomeňte si zřídit cestovní pojištění, a pokud země vyžaduje nějaké očkování, včas si ho zařiďte.

V cizině nenoste u sebe všechny své peníze. Rozdělte si je na více míst, aby v případě, že je ztratíte či budete okradeni, jste nepřišli o celou částku. Nikdy své zavazadla nenechávejte bez dozoru a nikomu je nesvěřujte.

Pokud jste dostali po příjezdu nějaké poučení o bezpečnosti, vždy je dodržujte, zvlášť týkají-li se míst, které se nedoporučuje navštěvovat.

Budete-li mít v cizině nějaké problémy, se kterými si nebudete vědět rady, obraťte se na příslušný zastupitelský úřad České republiky.